panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Erasmus+ Power arrow Seminarium na Maderze
Seminarium na Maderze Drukuj E-mail
     W ramach otrzymanej akredytacji Erasmus +,  nauczycielki jzyka niemieckiego w NST wziy udzia w seminarium dotyczcym wnioskowania, planowania i finansowania mobilnoci uczniów, nauczycieli i kadry zarzdzajcej. Uczestnikami seminarium byli nauczyciele z Niemiec, nauczyciele z Austrii i nasze dwie koleanki. Organizatorem kursu by ETTI – European Teacher Training Institut z Hamburga. Szkolenie odbyo si na portugalskiej wyspie Madera. Uczestnicy kursu nabyli umiejtnoci teoretyczne i praktyczne potrzebne do przeprowadzania projektów midzykulturowych, zdobyli wiedz w zakresie europejskich programów finansowania projektów, poznali strategie wyszukiwania partnerów do projektów. Udzia w szkoleniu by równie okazj do komunikowania si w jzykach obcych oraz wymiany dowiadcze z nauczycielami z innych szkó europejskich. W przerwach, midzy wykadami, uczestnicy brali udzia w rónych zabawach midzykulturowych, których celem byo  zwikszenie wiadomoci oraz zrozumienia rónic kulturowych midzy ludmi. wiczenia te miay  na celu promowanie tolerancji, otwartoci na inne kultury oraz budowanie mostów porozumienia midzy rónymi uczestnikami seminarium.
      Nauczycielki NST  zaprezentoway uczestnikom szkolenia nasz region, ciekawostki i zwyczaje polskie zwizane z wiosn i Wielkanoc. Zostaa nawizana wspópraca z kilkoma niemieckimi szkoami. Niemieccy koledzy chc zrealizowa w  naszej szkole job shadowing  czyli „sta towarzyszcy”, który polega na uczeniu si poprzez obserwacj pracy innych. Pani Renata Szostak-Chmielarz i Pani Magorzata Kawak miay okazje do podniesienia swoich kompetencji jzykowych oraz wymiany dowiadcze. Pobyt na Maderze  by równie okazj do  podziwiania cudów natury portugalskich krajobrazów.