panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Konkursy arrow Dialnet Masters
Dialnet Masters Drukuj E-mail

Dnia 26.01.2007 ogoszono wyniki I etapu konkursu wiedzy o internecie „Dialnet masters”. W konkursie wziy udzia 4 ekipy z naszej szkoy. Jedna z nich przesza do II etapu konkursu. Team w skadzie: Krzysztof Kaczmarski, Rafa Jurkiewicz, Dawid Bikowski i Krzysztof Mireck uplasowa si na miejscu 7. sporód 186 druyn szkó ponadgimnazjalnych z caego Dolnego lska z dorobkiem punktowym 59,8 punktów!

Szczegóowe wyniki

Konkurs „Dialnet Masters” jest organizowany przez Politechnik Wrocawsk oraz telefoni Dialog. Turniej przebiega odrbnie w dwóch kategoriach wiekowych: dla gimnazjalistów i dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych. Z kadej szkoy do Turnieju moe przystpi do trzech druyn. W przypadku zespoów szkó kada szkoa wchodzca w skad zespou moe posiada swoje reprezentacje. Kada druyna pozostaje pod opiek nauczyciela wspierajcego. Druyna okrela swoj nazw i wyznacza kapitana, który jest odpowiedzialny za kontakty z organizatorem. Rozgrywki druynowe odbyy si w 3 etapach. I etap rozgrywany by przez internet. Dodatkowo kada ekipa moga zrobi gr i dosta za ni premi w wysokoci 30-50% zgromadzonych punktów. Do drugiego etapu przeszy ekipy, które uzyskay ponad redni arytmetyczn punktów uzyskanych przez wszystkie ekipy. Drugi etap bdzie polega na meczach midzy teamami, zwycizcy poszczególnych meczów kwalfikuj si do Wielkiego Finau, który odbdzie si pocztkiem maja br. Team z naszej szkoy „Network  Guards Team” pod opiek nauczycieli: Pana Mariusza Litwiskiego oraz Pana Daniela Jaboskiego zdobywszy 59,8 punków uplasowa si na 7. miejscu w klasyfikacji generalnej. Gr, dziki, której zespó zdoby premie w wysokoci 30% punktów (pod nazw „Ceber”) zaprojektowa Krzysztof Kaczmarski. W gr mona zagra pod adresem: http://republika.pl/netbar/ceber/