panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Konkursy arrow MESE 2006/2007
MESE 2006/2007 Drukuj E-mail
Przebrnlimy przez pierwszy etap rozgrywek w Ogólnopolskim Konkursie Zarzdzania Firm MESE 2006/2007. Do pófinaów, które odbd si 30marca we Wrocawiu, zakwalifikowaa si druyna o tajemniczej nazwie Rudolfy3 w skadzie: Katarzyna Nycz 1aLP, Marta Sutowska 1aT4, Karol Marszaek 1aT4.

Eliminacje do konkursu prowadzone s przez Internet. Do eliminacji maj prawo zgosi si zwyciskie zespoy z zawodów klasowych. Osiem najlepszych druyn w kraju bierze udzia w bezporednich rozgrywkach finaowych.

Obecne pilnie wiczymy umiejtnoci podejmowania decyzji w wiecie biznesu

Tym razem gra nr13 przyniosa nam szczcie....sprawdcie


Zarzdzanie Firm" jest programem edukacyjnym dla uczniów Szkó Ponadgimnazjalnych. Zajcia prowadzone s w oparciu o komputerow symulacj procesów gospodarczych. W trakcie gry uczniowie przekonuj si o przydatnoci, a wrcz koniecznoci posiadania wiedzy teoretycznej do podejmowania trafnych decyzji gospodarczych, prowadzcych druyn do zwycistwa w symulowanej konkurencji.

Realizacja programu pozwala na wyksztacenie w uczniach umiejtnoci takich jak:

  • zdolno mylenia analitycznego,
  • zdolno dostrzegania rónego rodzaju zwizków i zalenoci w yciu gospodarczym,
  • przyjmowanie odpowiedzialnoci za wasne decyzje,
  • rozwijanie w sobie dociekliwoci poznawczej,
  • aktywne i wiadome uczestnictwo w yciu gospodarczym

opiekun zwyciskiej druyny: mgr in. Marta Augustynowska