panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

186 dni 10 godzin 38 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Konkursy arrow NAJLEPSZY HOTELARZ ZIEMI KODZKIEJ 2007
NAJLEPSZY HOTELARZ ZIEMI KODZKIEJ 2007 Drukuj E-mail
W dniu 29.03.2007r. uczennice technikum hotelarskiego naszej szkoy, Magdalena Majchrowicz z kl. IVc, Anna Milke z kl. IVd oraz Katarzyna Piela z kl. IIId, pod opiek mgr in. Jolanty Chuchli, wziy udzia w I Konkursie Hotelarskim zorganizowanym przez Regionaln Szko Turystyczn w Polanicy Zdroju, pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Kodzkiego o tytu „NAJLEPSZY HOTELARZ ZIEMI KODZKIEJ 2007”.

NAJLEPSZY HOTELARZ ZIEMI KODZKIEJ 2007

W konkursie brali udzia przedstawiciele czterech szkó naszego regionu – RST w Polanicy Zdroju, ZSP z Kudowy Zdroju, ZSP ze Stronia lskiego oraz ZSP z Nowej Rudy.

Celem konkursu byo:

  • promowanie umiejtnoci i kompetencji uczniów wród pracodawców na turystycznym rynku,
  • wzmacnianie i nagradzanie uczniów odnoszcych sukcesy w ksztaceniu zawodowym,
  • wymiana i pozyskiwanie nowych dowiadcze zawodowych przez uczniów,
pozyskiwanie opinii przez nauczycieli i uczniów na temat oczekiwa pracodawców wobec absolwentów szkó w tej brany.

Konkurs przebiega w trzech etapach:

Etap I „SZUKAM PRACY W HOTELU”

Uczestnicy mieli za zadanie zaprezentowa siebie w taki sposób, by przekona pracodawc, e s najlepszymi w brany i nadaj si do pracy w hotelu lub restauracji.

NAJLEPSZY HOTELARZ ZIEMI KODZKIEJ 2007  NAJLEPSZY HOTELARZ ZIEMI KODZKIEJ 2007  NAJLEPSZY HOTELARZ ZIEMI KODZKIEJ 2007

Etap II „PRACA NA RECEPCJI”

Uczniowie mieli za zadanie wcieli si w rol recepcjonisty w hotelu i wedug wylosowanego zestawu zagadnie, w jzyku obcym, udzieli gociowi hotelowemu informacji na temat wiadczonych przez hotel usug podstawowych, dodatkowych oraz przeprowadzi procedur check in oraz check out.

NAJLEPSZY HOTELARZ ZIEMI KODZKIEJ 2007  NAJLEPSZY HOTELARZ ZIEMI KODZKIEJ 2007  NAJLEPSZY HOTELARZ ZIEMI KODZKIEJ 2007

Etap III „OBSUGA KONSUMENTA”

Zadaniem uczestników byo przyj zamówienie goci w restauracji oraz zgodnie z nim obsuy konsumentów przy stoliku, serwujc potrawy metod francusk (serwis pómiskowy) z podaniem odpowiedniego wina.

NAJLEPSZY HOTELARZ ZIEMI KODZKIEJ 2007i  NAJLEPSZY HOTELARZ ZIEMI KODZKIEJ 2007  NAJLEPSZY HOTELARZ ZIEMI KODZKIEJ 2007

Jurorami konkursu byli:

  • Waciciel Pensjonatu „Beata” w Polanicy Zdroju,
  • Kierownik Villa Alexsndra w Polanicy Zdroju,
  • Kierownik Kongres Centrum W Kudowie Zdroju,
  • Przedstawiciel Uzdrowisk Kodzkich w Polanicy Zdroju,
  • Eksperci jzyka angielskiego, niemieckiego i woskiego.

Wród najlepszych hotelarzy Ziemi Kodzkiej, z czego jestemy bardzo dumni, znalaza si nasza uczennica Magdalena Majchrowicz, zajmujc III miejsce, oraz dwie uczennice RST z Polanicy Zdroju.

Wród nagród byy ufundowane przez jurorów: pobyt weekendowy w Pensjonacie „Beata”, wycieczka do skalnego miasta, pobyt w jaskini solno-jodowej w Polanicy Zdroju, ufundowane przez Starostwo Powiatowe markowe pióro oraz nagrody ksikowe.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty udziau w konkursie, które bd dla nim dodatkowym atutem podczas rozmowy kwalifikacyjnej z przyszym pracodawc.

Konkurs by bardzo ciekawy, przebiega w miej atmosferze, uczestnicy opucili Polanic zadowoleni i chtni do ponownych takich spotka.


  NAJLEPSZY HOTELARZ ZIEMI KODZKIEJ 2007  NAJLEPSZY HOTELARZ ZIEMI KODZKIEJ 2007  NAJLEPSZY HOTELARZ ZIEMI KODZKIEJ 2007