panorama szkoły
NST Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow I Konferencja Dyrektorw i Nauczycieli Szk Poligraficznych - Nowa Ruda 2008
I Konferencja Dyrektorw i Nauczycieli Szk Poligraficznych - Nowa Ruda 2008 Drukuj E-mail
„TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH” – NOWA JAKO KSZTACENIA W BRANY POLIGRAFICZNEJ?

W dniach 10 – 12 kwietnia Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych oraz Centralny Orodek Badawczo Rozwojowy Przemysu Poligraficznego zorganizowa I Konferencji Dyrektorów i Nauczycieli Szkó Poligraficznych.
Nowy zawód – „technik cyfrowych procesów graficznych” ma by szans na unowoczenienie ksztacenia zawodowego w brany poligraficznej. To taka „komputerowa poligrafia”, wiateko w tunelu do postpu jaki niesie ze sob Internet i mulimedia.

Konferencja Nauczycieli  Konferencja Nauczycieli  Konferencja Nauczycieli 

Uczestnikami konferencji byli przede wszystkim dyrektorzy i nauczyciele szkó poligraficznych z Polski oraz  autorzy podstawy programowej,  programu nauczania w nowym zawodzie, a take recenzenci powyszych dokumentów. Wród zaproszonych goci znaleli si: Jerzy Hoppe – Dyrektor Centralnego Orodka Badawczo Rozwojowego Przemysu Poligraficznego, Jacek Hamerliski – konsultant w zakresie zarzdzania firmami poligraficznymi oraz DTP, Grzegorz Rycharski – przedstawiciel Krajowego Orodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, Edward Dreszer – przewodniczcy zespou ds. szkolnictwa poligraficznego.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH:

    POLIGRAFIA:
 • procesy przygotowawcze;
 • drukarnie cyfrowe – drukowanie nakadowe;
 • drukarnie cyfrowe - drukowanie wielkoformatowe;
 • projektowanie opakowa, drukowanie cyfrowe i dalsza obróbka;
 • obsuga cyfrowych systemów zarzdzania drukarni.

    SZEROKO POJTE MULTIMEDIA:
 • reklama - studia reklamowe (reklama zewntrzna, udzia w kampaniach  reklamowych, projektowanie gadetów reklamowych);
 • Internet (tworzenie publikacji elektronicznych, stron WWW);
 • przemys (wzornictwo przemysowe, materiay do szkole zawodowych dla pracowników, reklama i sprzeda produktów);
 • rozrywka i sztuki pikne, studia grafiki, studia fotografii cyfrowej;
 • edukacja (komputerowe kursy szkoleniowe, publikacje encyklopedii,  itp.);
 • inynieria (projektowanie maszyn bd pojazdów motoryzacyjnych);
 • badania naukowe (tworzenia modeli i symulacji komputerowych);
 • medycyna (szkolenia dajce moliwo uczestniczenia w wirtualnych operacjach).