panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow DRZWI OTWARTE
DRZWI OTWARTE Drukuj E-mail
     W rod 24 marca 2010 roku w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie zorganizowano Dzie Otwarty. Mia on na celu prezentacj dorobku szkoy, jak równie przyblienie naszej placówki potencjalnym uczniom i ich rodzicom. Imprez, jak co roku, rozpocz swoim przemówieniem dyrektor szkoy pan mgr in. Bogdan Kostecki.

DRZWI OTWARTE DRZWI OTWARTE DRZWI OTWARTE

W programie dnia swój warsztat pracy zaprezentowaa Zasadnicza Szkoa Zawodowa: murarze, mechanicy pojazdów samochodowych i sprzedawcy oraz technicy: hotelarze, informatycy oraz mechanicy pojazdów samochodowych, a uczniowie Technikum Poligraficznego uwiadamiali goci, e w rzeczywistoci dzisiejszy zecer to grafik komputerowy umiejcy pracowa za pomoc nowoczesnych systemów komputerowych. Mona byo take podziwia popisy naszych uczniów: piewaków, tancerzy i muzyków, którzy dziki rozbudowanej bazie i zaangaowaniu opiekunów maj moliwo poszerzania swoich umiejtnoci w czasie wolnym od zaj lekcyjnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyy si warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzone pod kierunkiem pani mgr Marzeny Ludwin,  która jako wyspecjalizowany ratownik medyczny i nauczyciel w ZSP ma moliwo przeszkolenia  naszych uczniów na przystosowanych do tego fantomach podczas zaj z przysposobienia obronnego.  W organizacji imprezy uczestniczyli równie panie: mgr Dorota Pudeko, mgr Jolanta Chuchla oraz panowie: mgr in. Konrad Kawak, mgr in. Daniel Jaboski, mgr in. Mariusz Litwiski.
     W tym dniu nasz szko odwiedzili liczni, przyszli absolwenci z placówek gimnazjalnych w Bokowie, cinawce redniej, Radkowie, Guszycy, Ludwikowicach Kodzkich, Nowej Rudzie i Supcu, a take ich rodzice. Gocilimy równie przedstawicieli lokalnych mediów – portalu nowaruda24.pl i nowaruda.info. Tego dnia dziki wspópracy wielu nauczycieli i uczniów nasza placówka rzetelnie zaprezentowaa swoje atuty. Gimnazjalici poza wystpami artystycznymi mieli moliwo zobaczenia nowoczesnych sal przystosowanych do nauki jzyków obcych, wyposaonych w najnowoczeniejszy sprzt komputerowy gabinetów informatycznych, sali gimnastycznej wraz z penym zapleczem jak równie biblioteki multimedialnej, która wywara na nich due wraenie. Kady z uczestników spotkania dosta na koniec may prezent okolicznociowy – dugopis i kalendarz z logo szkoy. Dzie ten by okazj do podzielenia si z gomi panujcym w szkole klimatem yczliwoci, otwartoci i akceptacji na indywidualno drugiego czowieka. Mamy nadziej, i gówne zaoenie naszego przedsiwzicia spenio oczekiwania przyszych uczniów naszej szkoy.

Konrad Kawak – nauczyciel informatyki

DRZWI OTWARTE DRZWI OTWARTE DRZWI OTWARTE
DRZWI OTWARTE DRZWI OTWARTE DRZWI OTWARTE
DRZWI OTWARTE DRZWI OTWARTE DRZWI OTWARTE
DRZWI OTWARTE DRZWI OTWARTE DRZWI OTWARTE