panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow NAUKA SI OPACA
NAUKA SI OPACA Drukuj E-mail
       Uczennica klasy II Technikum ksztaccego w zawodzie technik poligraf  w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie, Karolina Czy, uzyskaa w roku szkolnym 2009/2010 najwysz rednia wród uczniów- 5,56, co zaowocowao licznymi nagrodami. Na uroczystym apelu koczcym rok szkolny odebraa wiadectwo z czerwonym paskiem, liczne gratulacje, dyplomy i nagrody rzeczowe. Zostaa równie laureatk stypendiów naukowych i sportowych. Karolina moe poszczyci si:
-    Stypendium Starosty Kodzkiego za wyniki w nauce
-    Stypendium Starosty Kodzkiego za osignicia sportowe
-    Stypendium Prezesa Rady Ministrów
-    Stypendium Rotariaskie.

Karolina Czy
Nagrody te pozwol jej na dalsz realizacj zamierze edukacyjnych, rozwój zainteresowa sportowych i naukowych. Ponadto Karolina wraz z opiekunem, Pani mgr Urszul Sonink, opracowaa ciek edukacyjn, która bdzie realizowana przez cay rok szkolny 2010/2011. projekt ten przyniós uczennicy kolejn nagrod finansow w postaci  Stypendium w ramach „Dolnolskiego Programu Stypendialnego- Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Uczniów Uzdolnionych.”

Pozostali laureaci Stypendium Starosty Kodzkiego za wyniki w nauce to:
Marta Olszewska klasa IV cT- rednia 4,87
Dominika Zwierzyska klasa III dT- rednia 4,83
Martyna Gsior klasa IV cT- rednia 4,93
Marta Hermanowicz- klasa IV cT- rednia 4,87
Patrycja Pieniek klasa III eT- rednia 5,41
Jaboski Piotr klasa III cT rednia 4,78
Kamila Podgórna klasa IV eT –rednia 4,
Ewelina Kunierz klasa III eT rednia 4,76
Angelina Prokopek klasa III dT – rednia 4,78
Karolina Dominas klasa III cT- rednia 4,88
Patrycja Pogorzelec klasa II aT rednia 4,75
Adrianna Schima klasa III dT – rednia 5,06
Grayna Gregorczuk klasa III eT- rednia 4,88
Tomasz Matuszyk klasa III cT- rednia 4,94
Marcelina Traczyk klasa III cT- rednia 5,18
Paulina Wysocka klasa III dT- rednia 4,8.

Stypendium Starosty Kodzkiego za osignicia sportowe:
Patrycja Pieniek – klasa III eT
Pawe Wróbel klasa III f T
Sylwester Kowalczyk klasa IV f T
Marcelina Traczyk klasa III c T
Micha Osia  klasa IV eT
Kamil Banach klasa IV aT –
Wojciech Szambelan klasa IV aT

Stypendium w ramach „Dolnolskiego Programu Stypendialnego - Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Uczniów Uzdolnionych”:
Patrycja Pieniek kl. III eT
Ewelina Kunierz kl. III eT
Paulina Wysocka kl. III dT
Patrycja Pogorzelec kl. II aT
Marcelina Traczyk kl. III cT

yczymy dalszych sukcesów.