panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Dzie Bezpiecznego Internetu w ZSP w Nowej Rudzie
Dzie Bezpiecznego Internetu w ZSP w Nowej Rudzie Drukuj E-mail
     Dnia 9 lutego 2011 roku w auli  Zespou Szkól  Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie odbyy si obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) . Inicjatorem obchodów by nauczyciel informatyki -  mgr in. Konrad Kawak, który zaprosi do wspópracy przedstawicieli Wydawnictwa Szkolnego PWN.  
     Wród zaproszonych goci znaleli si przedstawiciele lokalnych wadz i policji oraz nauczyciele ze szkól podstawowych i gimnazjów z miasta i gminy Nowa Ruda. Konferencj  rozpocz dyrektor  ZSP w Nowej Rudzie mgr in. Bogdan Kostecki, który przywita przybyych goci i wprowadzi w tematyk i cele spotkania.

Dzie Bezpiecznego Internetu w ZSP w Nowej Rudzie   Dzie Bezpiecznego Internetu w ZSP w Nowej Rudzie

     Dzie Bezpiecznego Internetu w Polsce organizowany jest od 2005 roku przez Fundacj Dzieci Niczyje oraz Naukow i Akademick Sie Komputerow (NASK) - realizatorów unijnego programu "Safer Internet". Gówn ide  narodowych obchodów DBI jest inicjowanie lokalnych dziaa, w ramach których dzieci, modzie i nauczyciele z caego kraju aktywnie angauj si w prace nad projektami powiconymi bezpieczestwu w Sieci.  Z okazji tych obchodów organizowane s w caej Polsce zajcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne, konkursy i inne atrakcje trwajce cay miesic.
      Tegoroczne haso - "Internet to wicej ni zabawa. To Twoje ycie" - ma na celu zwrócenie uwagi na wpyw i konsekwencje internetowej aktywnoci dzieci i modziey. Nauczyciele informatycy z ZSP w Nowej Rudzie (mgr in. Mariusz Litwiski i mgr Grzegorz uchowicz) przygotowali  wystpienia zwizane z tematyk spotkania. Byy to dwa wykady; "Psychologiczne i prawne aspekty groomingu"  oraz "Szkodliwe, ale legalne - nieodpowiednie treci w Internecie." Prezentacj na temat "Bezpieczestwo  w  Sieci"  przygotowao Wydawnictwo Szkolne PWN.
Podczas trwania  konferencji mona byo równie zapozna si z nowociami wydawniczymi  Wydawnictwa  Szkolnego PWN. Serdecznie zapraszamy w przyszym roku!

Dzie Bezpiecznego Internetu w ZSP w Nowej Rudzie   Dzie Bezpiecznego Internetu w ZSP w Nowej Rudzie  Dzie Bezpiecznego Internetu w ZSP w Nowej Rudzie
 Dzie Bezpiecznego Internetu w ZSP w Nowej Rudzie   Dzie Bezpiecznego Internetu w ZSP w Nowej Rudzie