panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Sukcesy Dnia Przedsibiorczoci 2013
Sukcesy Dnia Przedsibiorczoci 2013 Drukuj E-mail
W naszej szkole jak co roku odby si "Dzie przedsibiorczoci". Jest to program skierowany do uczniów szkó Ponadgimnazjalnych, organizowany za porednictwem Fundacji Modzieowej Przedsibiorczoci. Projekt ten sprzyja podejmowaniu przez modych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Sukcesy Dnia Przedsibiorczoci 2013
Nasz sukces !
A 32% naszych uczniów wzio udzia w ,,Dniu Przedsibiorczoci”. Nasza szkoa zaja 8 miejsce na terenie  Dolnego lska.

Poprzez udzia w programie uczniowie naszej szkoy mieli moliwo:
  • odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
  • pozyskania informacji o wyksztaceniu, umiejtnociach czy predyspozycjach niezbdnych do wykonywania danego zawodu,
  • zapoznania si z organizacj i zarzdzaniem firm.
Nasi uczniowie o „Dniu Przedsibiorczoci” :
Krzysztof M.
- ,,Dzie Przedsibiorczoci” jest znakomit moliwoci poznania miejsc pracy, spdziem go w sklepie komputerowym, jednak praktyka powinna trwa minimum tydzie.

Adam K.
- Dzie ten by ciekawy ze wzgldu na to, e miaem okazj przyjrze si jak wyglda stanowisko pracy stranika miejskiego. Nabyem równie ciekawe dowiadczenia w postaci obserwacji jego pracy na posterunku w Nowej Rudzie. Panowa tam spory ruch, zjawiao si wiele osób z problemami natury prawnej.

Anna S.
- W tym dniu nauczyam si wielu przydatnych rzeczy w pracy z ludmi na stanowisku: sprzedawca. Dowiedziaam si jak naley komunikowa si z rónego rodzaju klientami. Udzia w projekcie okaza si dla mnie bardzo pomocny. By to ciekawy dzie, poniewa mój opiekun w firmie nauczy mnie, jak naley obsugiwa kas fiskaln.

Prezentacja ucznia Pawa uciów do pobrania tutaj.

Autorzy:
Adam Koco, Andrzej Puciennik, klasa 1aT
Anna Kamiska, Anna Siwiec, klasa 1bT

Koordynatorem  projektu w naszej szkole
 jest pani Marta Augustynowska-Klincewicz.