panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakończenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona główna arrow Konkursy arrow Najlepsi uczniowie w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych w roku 2015
Najlepsi uczniowie w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych w roku 2015 Drukuj E-mail
W Noworudzkiej Szkole Technicznej odbył się Konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych – Etap Regionalny, organizowany przez Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu w ramach projektu ,,Modernizacja Kształcenia Zawodowego II’’.
Do konkursu przystąpiły 3-osobowe drużny z klas technik cyfrowych procesów graficznych. Miały do wykonania zadanie konkursowe z wykonaniem. Gotowy projekt musiał zawierać wykonaną kartę okolicznościową, w której należało zaprojektować dwie strony, wykorzystując zdjęcia i materiały zawarte w zadaniu. Sprawdzane były umiejętności; projektowania druków, przygotowywania materiałów do drukowania, wykonywania gotowych użytków. Drużyna NST w składzie Miłosz Szczęsny, Krystian Śliwka i Wojciech Wojtyczka pokonała rywali z ,,Energetyka’’ z Wałbrzycha i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.

Najlepsi uczniowie w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych w roku 2015  Najlepsi uczniowie w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych w roku 2015  Najlepsi uczniowie w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych w roku 2015

Etap wojewódzki odbył się w Zespole Szkół Nr 25 we Wrocławiu. Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu karty członkowskiej klubu odnowy neurologicznej z wykorzystaniem materiałów dołączonych do zadania w wersji elektronicznej. Należało pokazać swoje umiejętności projektowania, technicznego zapisu i odczytu pracy, umiejętności wykonania druku, laminowania i wykonania gotowego użytku.
W wyniku zaciętej rywalizacji uczniowie NST zajęli III miejsce i otrzymali tytuł ,,Najlepsi uczniowie w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych’’ w roku 2015 .

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH to zawód, który na dzisiejszym rynku pracy daje możliwość zatrudnienia. Jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym zdobycie specjalizacji w trakcie procesu kształcenia. Uczeń kończący naukę w szkole otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Ma możliwość zdawania egzaminu maturalnego, który otwiera mu drogę do dalszej nauki związanej z poligrafią i dziedzinami pokrewnymi.
W czasie nauki uczeń zdobywa trzy kwalifikacje zawodowe:
    A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania;
    A.25. Wykonywanie i realizacji projektów multimedialnych;
    A.55. Drukowanie cyfrowe.

Absolwent technikum w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych może dodatkowo uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie fototechnik po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji A.20. Rejestracja i obróbka obrazu.
Technik cyfrowych procesów graficznych jest potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach wydawniczych. Od jego umiejętności zależy ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.
Absolwenci znajdują pracę: w szeroko pojętych multimediach (studia reklamowe, reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych), a także w rozrywce i sztukach pięknych, studiach grafiki, przemyśle (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń zawodowych dla pracowników, reklama i sprzedaż produktów), badaniach naukowych (tworzenie modeli i symulacji komputerowych), zakładach poligraficznych (projektowanie opakowań, ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych, książek), drukowaniu cyfrowym, obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią, firmach projektujących i programujących strony internetowe, firmach opracowujących animacje, klipy filmowe, prezentacje multimedialne,
Zapraszamy do klasy technik cyfrowych procesów graficznych!!!