panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

185 dni 7 godzin 39 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow III miejsce na Dolnym lsku informatykw z Noworudzkiej Szkoy Technicznej
III miejsce na Dolnym lsku informatykw z Noworudzkiej Szkoy Technicznej Drukuj E-mail
W dniu 19 maja 2015 roku w Zamku Topacz k. Wrocawia odbya si uroczysta Gala wrczenia nagród za realizacj „Uczniowskich Mini Projektów Badawczych w Zakresie Innowacyjnego Zastosowania w Praktyce Wiedzy z Obszaru Danego Zawodu” w ramach projektu „Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II”. Uczniowie Noworudzkiej Szkoy Technicznej w skadzie: Arkadiusz Stelmach, Micha Pasek i Borys Habratowski pod opiek p. Daniela Jaboskiego za realizacj projektu pn. „Audyt bezpieczestwa sieci komputerowych z wykorzystaniem analizy topologii sieci przewodowej i bezprzewodowej, zastosowanych zabezpiecze i testów penetracyjnych” zajli III miejsce na Dolnym lsku. Nagrody wrcza p. Cezary Przybylski - Marszaek Województwa Dolnolskiego w obecnoci p. Beaty Pawowicz Dolnolskiej Kurator Owiaty, przedstawicieli uczelni wyszych i wielu innych zaproszonych goci.

III miejsce na Dolnym lsku informatykw z Noworudzkiej Szkoy Technicznej  III miejsce na Dolnym lsku informatykw z Noworudzkiej Szkoy Technicznej  III miejsce na Dolnym lsku informatykw z Noworudzkiej Szkoy Technicznej
Ogólnym zaoeniem projektu nad jakim pracowali uczniowie noworudzkiej szkoy byo pokazanie jak istotn rol odgrywa bezpieczestwo sieci komputerowych i jakie konsekwencje moe nie za sob jego bagatelizowanie. Prace nad UMPB trway od listopada 2014 roku do koca lutego 2015 roku. W efekcie powstao obszerne opracowanie zawierajce midzy innymi: klasyfikacj incydentów komputerowych, podzia na rodzaje ataków komputerowych i sposoby na zapobieganie im, zaprojektowany (przykadowy) model sieci przedsibiorstwa, testy penetracyjne, praktyczn analiz pakietów oraz audyt bezpieczestwa bezprzewodowych sieci komputerowych na terenie Miasta Nowa Ruda.
    W biznesplanie projektu wykonawcy uwzgldnili równie zakup niezbdnych urzdze, literatury i sprztu informatycznego, wykorzystanego póniej w pracy do wykonania przykadowego modelu sieci informatycznej przedsibiorstwa. czna kwota wydatkowana na sprzt, który od teraz jest wasnoci szkoy to prawie 4.000 zotych, w caoci zostaa sfinansowana z projektu MKZ2.

Ostatnim etapem udziau w UMPB byy publiczne prezentacje projektów. Sporód wszystkich 164 projektów w 38 zawodach, a 14 z nich byy to projekty z brany informatycznej, najliczniej reprezentowanej przez dolnolskie szkoy. Publiczne obrony w obecnoci ekspertów i pozostaych wykonawców dla zawodu technik informatyk miay miejsce w Midzynarodowej Wyszej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocawiu w dniach 30 i 31 marca 2015 roku. Komisja oceniajc projekty braa pod uwag liczb punktów z oceny merytorycznej, redni liczb punktów z prezentacji oraz oceniaa odpowiedzi na zadawane pytania. Uczniowie technikum informatycznego z NST uzyskali 56,67 punktów (na 60 moliwych do zdobycia) i uplasowali si ostatecznie na III miejscu. O wysokim poziomie rywalizacji moe wiadczy fakt, e do pierwszego miejsca zabrako naszej szkole jedynie 1,5 punktu. Tym samym I miejsce zdoby Zespó Szkó Elektronicznych w Jeleniej Górze „Aplikacja mobilna(Android) wykorzystujca kody QR do zarzdzania salami i planem lekcji w szkole”, a na II miejscu uplasowali si uczniowie z Elektronicznych Zakadów Naukowych we Wrocawiu „Detekcja wzorców w wysokiej jakoci strumieniu wideo z wykorzystaniem biblioteki OpenCV”. Wszyscy uczniowie zajmujcy miejsca od 1 do 3 w tym te wyrónieni w UMPB otrzymali za prace w projektach wysokiej jakoci tablety.
Uczniom NST oraz opiekunowi gratulujemy sukcesu, a modzie szkó gimnazjalnych zachcamy do wyboru naszej szkoy, bo jak wida nie tylko uczymy rzeczy przydatnych ale take pomagamy rozwija pasje.

Mona o nas przeczyta na:
Strona Powiatu Kodzkiego
Doba.pl