panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Porozumienie o wsppracy: NST i PKS Kodzko
Porozumienie o wsppracy: NST i PKS Kodzko Drukuj E-mail
18 listopada 2015 roku zostao podpisane porozumienie o wspópracy pomidzy Powiatem Kodzkim, reprezentowanym przez wicestarost Magorzat Jdrzejewska -  Skrzypczyk, a Przedsibiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kodzku, reprezentowanym przez prezesa zarzdu Elbiet ytysk, a Noworudzk Szko Techniczn reprezentowan przez dyrektora Brygid Gsior.
Porozumienie ma na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej uczniów, technikum pojazdów samochodowych, o praktyczne umiejtnoci poprzez praktyki zawodowe na terenie bazy PKS w Kodzku. Pozwoli to na zwikszenie szans póniejszych absolwentów na adekwatn odpowied zawodow na potrzeby rynku pracy i oczekiwania kwalifikacyjne absolwentów.

Porozumienie o wsppracy: NST i PKS Kodzko  Porozumienie o wsppracy: NST i PKS Kodzko  Porozumienie o wsppracy: NST i PKS Kodzko

PKS zapewni nieodpatny przewóz uczniów z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji praktyk i z powrotem.
Od wrzenia 2016 roku uczniowie szkoy zawodowej bd mogli, zgodnie z nowym rozporzdzeniem MEN, uczy si w nowym zawodzie kierowca-mechanik. W przypadku uruchomienia tego kierunku uczniowie Noworudzkiej Szkoy Technicznej bd mogli równie odbywa praktyki zawodowe w PKS w Kodzku.