panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Linki
Instytucje Owiatowe
Odnoniki
  Odnonik Odsony
     Ministerstwo Edukacji Narodowej
Adres: Al. Szucha 25 00-918 Warszawa telefon: (0-22) 318-91-00 telefon: (0-22) 522-41-00 infolinia: (0-22) 629-24-83 (w godz. 12.00-16.00) Rzecznik ministra: (0-22) 318-93-35
1107
     Dolnolskie Kuratorium Owiaty
Adres: 50-951 Wrocaw, pl. Powstacw Warszawy 1, tel.(0-71)340-63-48, fax(0-71)340-61-08, Kurator:Teresa Kaleta, tel.(0-71)343-57-42 Wicekurator:Sylwester Waldemar Urbaski, tel.(0-71)340-63-70 Wicekurator:Ewa Przego, tel.(071)340-63-37
3444
     Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
Adres: Senat RP ul. Wiejska 6, Sekretariat KNiEN 00-902 Warszawa telefon: (0-22) 694-23-55, 694-14-38 fax: 694-14-38
1133
     Zwizek Nauczycielstwa Polskiego
Adres: ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, tel.(0-22)826-10-11,828-13-51,828-13-50, Prezes:SawomirBroniarz Adres: ul. Limanowskiego 9, 58-300 Wabrzych, tel./fax(0-74)229-13 Prezes: Piotr Krygier
1568
     Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Modziey
Adres: Sejm RP ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa, tel.: (0-22) 694-12-99, 694-20-85
1245
     Centralna Komisja Egzaminacyjna
Adres: ul. ucka 11 00-842 Warszawa telefon: (0-22) 656-38-00 fax: (0-22) 656-37-57 Wydzia Matur: (0-22) 656-37-18
1114
     Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Adres: ul. Polna 46a 00-644 Warszawa telefon: (0-22) 825-44-51, 825-23-67
1212
     Orodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerw
Adres: ul. Raszyska 8/10 02-026 Warszawa telefon: (0-22) 822-40-19, 668-55-33 fax: (0-22) 822-48-62 Dyrektor: Witold Kranas
1234
     Krajowy Orodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Adres: ul. Spartaska 1B 02-637 Warszawa telefon: (0-22) 844-07-40, 844-18-68, 844-34-38 fax: (0-22) 646-52-51 Dyrektor: Grayna Osicka
1647
     Biblioteka Pedagogiczna w Nowej Rudzie
Adres: ul. Marsz. J. Pisudskiego 4, 57 - 400 Nowa Ruda Tel./fax. (074) 872-25-30
1095
     Instytut Bada Edukacyjnych
Adres: ul. Grczewska 8 01-180 Warszawa telefon: (0-22) 632-02-21 fax: (0-22) 632-18-95
6407