panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Konkursy
Konkursy
Przestpczo komputerowa Drukuj E-mail
    W dniu 31 maja 2005 w auli Noworudzkiej Szkoy Technicznej odby si fina konkursu na prace w formie elektronicznej dotyczce zagadnienia "PRZESTPCZO KOMPUTEROWA". Organizatorami teje imprezy byli nauczyciele informatyki: Andrzej Wyka, Jerzy Kornata, Konrad Kawak, Daniel Jaboski oraz Grzegorz uchowicz.
    Konkurs podzielony by na dwa etapy. W pierwszym z nich, który trwa do 13 maja, uczestnicy byli zobowizani do oddania swoich prac. 18 maja zebraa si komisja pod przewodnictwem Andrzeja Wyki, która zadecydowaa o wybraniu najlepszych prac, kwalifikujcych si do finau. 
    Na fina zosta zaproszony sierant sztabowy Andrzej Szczch z Komendy Powiatowej Policji w Kodzku, który zawodowo zajmuje si sprawami zwizanymi z przestpczoci komputerow. 
  
Czytaj cao...
Konkurs recytatorski Drukuj E-mail
Relacja z V midzypowiatowego konkursu recytatorskiego 
o tematyce miosnej, pod hasem "O mioci pó artem, pó serio"

10 lutego 2005 roku odby si V MIDZYPOWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI pod hasem „O mioci pó artem, pó serio”. Konferansjerami w tej edycji konkursu byli: Anna Bazaa i Seweryn Karecki. Wprowadzenie do przesucha recytatorów stanowiy dwie scenki z twórczoci Szekspira. Fragmenty z „Romea i Julii” zaprezentowali – Agata Bakalarska i Tomasz Tomaszewski, scen z „Poskromienia zonicy” przedstawili – Katarzyna Marchelek i Micha Gellert. Uczniowie, wcielajc si w postaci, wystapili w strojach z epoki. Dopenieniem, zarówno gry naszych uczniów, jak i samych przesucha, bya oprawa scenograficzna wykonana technik graffiti przez Marcina Sapiej.

Konkurs nie mógby si odby, gdyby nie pomoc sponsorów. Skadamy serdeczne podzikowania: panu Andrzejowi Walkowskiemu – prezesowi „Ortjohan – Polen”, panu Piotrowi Baranowskiemu – prezesowi „ZPAS-u” w Przygórzu, panu Stanisawowi Bazale i pani Ewie Baran.

W konkursie uczestniczyli recytatorzy ze szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z trzech powiatów: kodzkiego, wabrzyskiego i zbkowickiego. Prezentowali wysoki poziom. Przygotowany repertuar by ciekawy  i zrónicowany, pokazywa moliwoci interpretacyjne recytujcych.

Czytaj cao...
<< Start < Poprzednia 21 Nastpna > Ostatnia >>

Wyniki 161 - 162 z 162