panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Konkursy arrow III miejsce w Powiatowym Konkursie Jzyka Niemieckiego
III miejsce w Powiatowym Konkursie Jzyka Niemieckiego Drukuj E-mail
Dnia 22 marca 2018 r. odby si fina Powiatowego Konkursu Jzykowego dla Szkó Ponadgimnazjalnych Powiatu Kodzkiego w Liceum Ogólnoksztaccym im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie. Ucze klasy III c technikum pojazdów samochodowych w Noworudzkiej Szkole Technicznej Kamil Skrzipczyk zaj III miejsce w Konkursie Jzyka Niemieckiego.

III miejsce w Powiatowym Konkursie Jzyka Niemieckiego  III miejsce w Powiatowym Konkursie Jzyka Niemieckiego  III miejsce w Powiatowym Konkursie Jzyka Niemieckiego

Konkurs skada si z dwóch czci. Pierwsza cz konkursu (etap szkolny) skadaa si z testów obejmujcych wiedz pogrupowan w dwóch obszarach: rozumienie tekstu czytanego oraz test leksykalno – gramatyczny. Fina konkursu skada si z testu rozumienia ze suchu, stosowania struktur leksykalno – gramatycznych oraz egzaminu ustnego. Kamil zaprezentowa si bardzo dobrze podczas  rozmowy ustnej, która skadaa si z trzech zada poprzedzonych rozmow wstpn na zasadach egzaminu ustnego z jzyka obcego . Nauczyciele jzyka niemieckiego s bardzo dumni z Kamila i ycz mu dalszych sukcesów jzykowych.