panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakończenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona główna arrow Uczniowie arrow Czym jest Samorząd Uczn.
Czym jest Samorząd Uczniowski Drukuj E-mail

Samorząd Uczniowski jest organizacją powołaną przez uczniów, dla uczniów i złożoną z uczniów. W skład samorządu wchodzą wszyscy uczniowie szkoły. Dla realizacji swoich celów ogół uczniów szkoły wybiera swoich przedstawicieli – organy samorządu uczniowskiego (Przewodniczącego Samorządu Klasowego, Zarząd, Radę).

Samorząd Uczniowski reprezentuje całą społeczność uczniowską i każdego ucznia indywidualnie. Samorząd współpracuje z nauczycielami, administracją szkolną, poszczególnymi klasami, rodzicami, kółkami zainteresowań i środowiskiem lokalnym.

Poprzez pracę w samorządzie uczniowie uczą się angażowania w życie społeczne i służenia innym. Nabywają postaw obywatelskich i rozwijają cechy i umiejętności przywódcze. Uczą się planowania i osiągania założonych celów.

Samorząd daje każdemu uczniowi szansę znalezienia sensu w tym, co robi w szkole. Umożliwia udział w takich formach aktywności, jak:
  • Uczestnictwo w życiu szkoły
  • Obrona praw i godności ucznia (współpraca z Rzecznikiem Praw Ucznia)
  • Gospodarka ( zdobywania funduszy, tworzenia budżetu, spółdzielnia uczniowska, sklepik)
  • Imprezy towarzyskie i wypoczynek (zawody sportowe, rozgrywki szkolne, wycieczki, świetlica uczniowska, zabawy szkolne)
  • Imprezy kulturalne (przeglądy artystyczne, wieczory poezji, koncerty, wspólne wyjazdy do teatru)
  • Nauka (wykłady, kółka samokształceniowe, odwiedziny w szkołach wyższych, pomoc w nauce, kółka zainteresowań, stypendia)
  • Redagowanie gazetek uczniowskich, reklama imprez szkolnych, pisanie informacji do prasy lokalnej.
  • Kontakty ze światem (międzynarodowa wymiana uczniowska, kółka językowe, działalność charytatywna na rzecz innych narodów)
  • Obecność w społeczności lokalnej (spotkania z kandydatami do władz samorządowych, zbieranie pieniędzy na cele dobroczynne, organizowanie jasełek dla dzieci z domu dziecka).