panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Uczniowie arrow Czym jest Samorzd Uczn.
Czym jest Samorzd Uczniowski Drukuj E-mail

Samorzd Uczniowski jest organizacj powoan przez uczniów, dla uczniów i zoon z uczniów. W skad samorzdu wchodz wszyscy uczniowie szkoy. Dla realizacji swoich celów ogó uczniów szkoy wybiera swoich przedstawicieli – organy samorzdu uczniowskiego (Przewodniczcego Samorzdu Klasowego, Zarzd, Rad).

Samorzd Uczniowski reprezentuje ca spoeczno uczniowsk i kadego ucznia indywidualnie. Samorzd wspópracuje z nauczycielami, administracj szkoln, poszczególnymi klasami, rodzicami, kókami zainteresowa i rodowiskiem lokalnym.

Poprzez prac w samorzdzie uczniowie ucz si angaowania w ycie spoeczne i suenia innym. Nabywaj postaw obywatelskich i rozwijaj cechy i umiejtnoci przywódcze. Ucz si planowania i osigania zaoonych celów.

Samorzd daje kademu uczniowi szans znalezienia sensu w tym, co robi w szkole. Umoliwia udzia w takich formach aktywnoci, jak:
  • Uczestnictwo w yciu szkoy
  • Obrona praw i godnoci ucznia (wspópraca z Rzecznikiem Praw Ucznia)
  • Gospodarka ( zdobywania funduszy, tworzenia budetu, spódzielnia uczniowska, sklepik)
  • Imprezy towarzyskie i wypoczynek (zawody sportowe, rozgrywki szkolne, wycieczki, wietlica uczniowska, zabawy szkolne)
  • Imprezy kulturalne (przegldy artystyczne, wieczory poezji, koncerty, wspólne wyjazdy do teatru)
  • Nauka (wykady, kóka samoksztaceniowe, odwiedziny w szkoach wyszych, pomoc w nauce, kóka zainteresowa, stypendia)
  • Redagowanie gazetek uczniowskich, reklama imprez szkolnych, pisanie informacji do prasy lokalnej.
  • Kontakty ze wiatem (midzynarodowa wymiana uczniowska, kóka jzykowe, dziaalno charytatywna na rzecz innych narodów)
  • Obecno w spoecznoci lokalnej (spotkania z kandydatami do wadz samorzdowych, zbieranie pienidzy na cele dobroczynne, organizowanie jaseek dla dzieci z domu dziecka).