panorama szkoły
NST Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakończenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona główna arrow Wolontariat arrow Czym się zajmujemy?
Wolontariat Drukuj E-mail
 Szkolny klub wolontariusza charakteryzuje się między innymi:
 • działanie zgodnie z ideą i w duchu wolontariatu,
 • powołanie koordynatora szkolnego klubu,
 • przygotowywanie młodzieży do podejmowania prac wolontarystycznych,
 • organizowanie i wspieranie ciekawych inicjatyw wolontarystycznych młodzieży, realizowanych  w formie projektów,
 • umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz potrzebujących w lokalnym środowisku,
 • pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
 • wspieranie w rozwijaniu zainteresowań młodzieży,
 • prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy,
 • kształtowanie postaw wrażliwości, otwartości, empatii i solidarności,
 • wspieranie programów edukacyjno-wychowawczych środowiska szkolnego.
Będąc wolontariuszem możesz robić wiele ciekawych rzeczy np.:
 • pracować w świetlicach środowiskowych – pomagając odrabiać dzieciom lekcje z rodzin patologicznych, uczyć je obsługi komputera, uczyć, jak w pożyteczny sposób spędzać wolny czas,
 • prowadzić w szkole zajęcia dotyczące ekologii, etyki, demokracji, przeciwdziałania dyskryminacji, zapoznawać dzieci z historią ojczyzny,
 • prowadzić ćwiczenia ruchowe i zabawy z dziećmi upośledzonymi,
 • pomagać osobom poszukującym pracy znaleźć ją,
 • przygotowywać i prowadzić szkolenia, wykorzystując przy tym wiedzę zdobytą w szkole lub na szkoleniach,
 • pomagać w pracach domowych, robić zakupy osobom chorym, starszym, niepełnosprawnym,
 • czytać książki osobom niewidomym, pomagać im załatwiać przeróżne sprawy poza domem,
 • brać udział w kampaniach społecznych nagłaśniających w mediach problemy społeczne,
 • pracować w infoliniach – udzielać porad psychologicznych, prawnych,
 • pomagać w wyszukiwaniu sponsorów i zbieraniu funduszy,
 • prowadzić korespondencję tradycyjną i elektroniczną,
 • współtworzyć serwisy internetowe – zbierając informacje, pisząc artykuły, tłumacząc zawartość strony na obce języki,
 • pomagać w schroniskach gotując pokarm dla zwierząt,
 • wspierać psychicznie osoby śmiertelnie chore, uzależnione oraz ich rodziny,
 • chronić środowisko naturalne np. pracując przy zalesianiu, pomagając w ochronkach dla zwierząt,
 • pomagać w renowacji zabytków

Kodeks etyczny wolontariusza:


Być pewnym – Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym – Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Być lojalnym – Zgłaszaj sugestie, nie uderzaj w innych.
Przestrzegać zasad – Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.
Chętnie uczyć się – Rozszerzaj swoją wiedzę.
Stale się rozwijać – Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – Będziesz pracował lepiej i zwiększą satysfakcją, wykonując tocznego od Ciebie się oczekuje.
Być osobą, na której można polegać – Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
Działać w zespole – Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi, który jej od nas potrzebuje.

Wolontariat  Wolontariat  Wolontariat