panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Branowa Szkoa I Stopnia arrow operator obrabiarek skrawajcych
Operator obrabiarek skrawajcych Drukuj E-mail
Krawiec

Zgodnie z zapisami podpisanej umowy firma ZETKAMA prowadzi bdzie zajcia praktyczne dla uczniów nowej klasy, wyposay ich w ubranie robocze oraz bdzie wypacaa uczniom stypendia. Uczniowie przez trzy lata nauki bd uczy si zawodu z wykorzystaniem najnowoczeniejszych technologii stosowanych w firmie oraz uczestniczy w procesie produkcyjnym. Firma ZETKAMA to jeden z najwikszych producentów armatury przemysowej w Europie rodkowo-Wschodniej, z wasn odlewni eliwa. Oferuje ponad 2 000 wyrobów armaturowych, takich jak zawory zaporowe, zwrotne, mieszkowe, przepustnice, filtry, kurki kulowe i inne, które sprzedaje do ponad 70 krajów na caym wiecie. Dysponuje najnowsz technologi, co gwarantuje waciwy poziom realizowanych zaj praktycznych.

Absolwent szkoy prowadzcej ksztacenie w zawodzie operator obrabiarek skrawajcych zostaje
przygotowany do wykonywania nastpujcych zada zawodowych:
  1. przygotowywania obrabiarek skrawajcych konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
  2. wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawajcych zgodnie z dokumentacj technologiczn;
  3. wykonywania obróbki na obrabiarkach skrawajcych sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacj technologiczn.

KWALIFIKACJA WYODRBNIONA W ZAWODZIE
MEC.05. Uytkowanie obrabiarek skrawajcych