panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakończenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona główna arrow Biblioteka arrow Wydarzenia z przeszłości
Wydarzenia z przeszłości Drukuj E-mail
MAJ 2011
Wystawa rocznicowa - "Konstytucja 3 maja"

KWIECIEŃ 2011
Wyjście do kina z młodzieżą na film "Czarny czwartek".
Spotkanie ze szkołą paralotniarstwa "Bielik" z Bielawy.

MARZEC 2011
Kobieta w literaturze - wystawka, pogadanki.

LUTY 2011
Dziecko w sieci - konferencja, wystawka, pogadanki.

STYCZEŃ-  Rok Marii Curie-Skłodowskiej 2011
wystawa w bibliotece, przygotowanie i ogłoszenie konkursu na najciekawszą prezentację o laureatce Nagrody Nobla.
Przygotowanie dla maturzystów materiałów pomocniczych do nauki z przedmiotów maturalnych.

GRUDZIEŃ 2010
ŚWIĘTA  W BIBLIOTECE – świąteczny wystrój czytelni połączony z kiermaszem książki

LISTOPAD 2010
Pamięć o narodzie jest w nas – Wystawa - ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI
W ramach programu BEZPIECZNA SZKOŁA – przygotowanie materiałów dydaktycznych
( zestawień bibliograficznych, poradników, książek, czasopism) na temat uzależnień, agresji, przemocy wśród młodzieży, zagrożeń płynących z sieci) dla wychowawców
Kiermasz Mikołajkowy „TANIA KSIĄŻKA”


PAŹDZIERNIK 2010
Kiermasz podręczników używanych dla uczniów
Wystawa poświęcona Świętu Edukacji Narodowej
Wyjście z młodzieżą do MOK-u na spektakl JAN PAWEŁ II
Wyjście z młodzieżą do MOK-u – KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ ( część regionalna)
Wyjazd z młodzieżą do Jaworzyny Śląskiej – KONKURS POEZJI RELIGINEJ ( część ogólnopolska)

WRZESIEŃ 2010

Prezentacja biblioteki szkolnej klasom pierwszym.
Kiermasz podręczników.
Wystawa  rocznicowa „Wrzesień miesiącem Pamięci Narodowej”


Czerwiec 2010
Zbiórka podręczników zostawionych przez absolwentów dla młodszych kolegów.

Maj 2010.
Cykl pogadanek w klasach oraz wystawa na temat „Uchwalenie Konstytucji 3Maja”.

Kwiecień 2010.
Przygotowanie młodzieży do spotkania z Karolem Maliszewskim, wyjście do MBP.

Marzec 2010.
Wystawa „Rok Chopinowski”.
Bibliografia do prezentacji maturalnej z jęz.polskiego – lekcje z Edukacji Czytelniczej.

Luty 2010
Wycieczka edukacyjna do Sejmiku Dolnośląskiego.
Walentynkowy kiermasz książek i upominków.

Styczeń 2010
Udział w konferencji na temat „ Media lokalne i ich wpływ na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego”.

Grudzień 2009
Kiermasz „Taniej książki”. Współpraca z księgarnią i hurtownią Tania Książka.
Wystawa święta, święta.

Listopad 2009
Wystawa z okazji Dnia Niepodległości oraz tematyczne pogadanki w klasach.

Październik 2009
Wyjazd do Ząbkowic Śląskich na konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach.
Wyjście z młodzieżą do MOK na Inaugurację Roku Akademickiego Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu Collegium Glacense.
Wystawa poświęcona Dniu Edukacji Narodowej.


Wrzesień 2009
Wystawa plus pogadanka na temat "Wybuchu drugiej wojny światowej".
Kiermasz używanych podręczników.

Maj 2009
Cykl pogadanek w klasach oraz wystawa na temat "Uchwalenia Konstytucji 3 Maja"

Styczeń 2009
Cykl instruktaży dla klas maturalnych-  poprawna bibliografia maturzysty, notatki, bryki, itp.

Grudzień 2008
Świąteczny Kiermasz Książki.
Wystawa świąteczna.


Listopad 2008
Cykl pogadanek w klasach oraz wystawa na temat Dnia Niepodległości- 11 Listopada.

Październik 2008
Wyjazd na konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach.
Uczestnictwo w konferencji naukowej poświęconej 60 Rocznicy Praskiej Wiosny.
Kiermasz używanych podręczników.


Wrzesień 2008
Wystawa poświęcona Prawom Człowieka.
Wystawa” Wrzesień Miesiącem Pamięci Narodowej”
Wyjście z młodzieżą na rozpoczęcie Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Kiermasz używanych podręczników.


Czerwiec 2008
Akcja „absolwencie zostaw książkę dla kolegi”, zbiórka podręczników zostawianych przez absolwentów dla młodszych kolegów, pomoc niezamożnym uczniom w kompletowaniu podręczników.

Maj 2008
Wystawa poświęcona Janowi Pawłowi II, cykl pogadanek o pontyfikacie Papieża Polaka.

Kwiecień 2008
Wyjazd  z młodzieżą do Strasburga i Luksemburga(nagroda w konkursie o UE).
Wystawka o tradycjach wielkanocnych.


Marzec 2008
Cykl pogadanek o Herbercie- Rok Herbertowski, wystawa o poecie.
Wyjście do LO na finał Międzyszkolnego Konkursu o UE.


Luty 2008
Cykl pogadanek o Wyspiańskim, wystawa o pisarzu.

Styczeń 2008
Spotkanie z młodzieżą z Niemiec, zwiedzanie miasta, wyjście do Muzeum Górnictwa.

Grudzień 2007
Wyjście z młodzieżą do MBP na wystawę poświęconą miastu Nowa Ruda.
Wystawa świąteczna, pogadanki o tradycjach świątecznych w Europie.


Listopad 2007
Wystawa rocznicowa: „Dzień Niepodległości”, pogadanki w klasach.
Spotkanie z przedstawicielami rynku drukarsko- wydawniczego z Ukrainy.

Październik 2007
Wystawa o Wyspiańskim, pogadanki w klasach o dorobku twórczym pisarza.
Wrzesień - Październik  Kiermasz podręczników dla uczniów.

Wrzesień 2007
Wystawa o Katyniu, pogadanki w klasach nt .”Guzik Katyński”, projekcja filmu Zbrodnia Katyńska.

Czerwiec 2007
Wyjście z młodzieżą na przedstawienie- „Odnaleźć siebie”.
Wycieczka z młodzieżą do Kudowy Zdrój – udział w projekcie Equel.

Maj 2007
Wyjścia do Biblioteki Pedagogicznej. „ Warsztat informacyjno- wyszukiwawczy”. Działalność Centrum Profilaktyki przy bibliotece.

Kwiecień 2007
Wystawa rocznicowa: „ X rocznica śmierci Agnieszki Osieckiej”, pogadanki w klasach o twórczości poetki.

Marzec 2007
„Bibliografia do prezentacji maturalnej z języka polskiego”- lekcje z Edukacji Czytelniczej i Medialnej.

Luty 2007
Walentynkowy kiermasz książek i upominków.

Styczeń 2007
Kiermasz  taniej książki,
Tydzień Noblistów Literackich – wystawki i pogadanki  w klasach.

Grudzień 2006
Wyjście z młodzieżą na obchody  15- lecia „Gazety Noworudzkiej”,
Przygotowanie młodzieży do debaty nt. „Przyszłość Nowej Rudy” ,
Przygotowanie młodzieży do spotkania z pisarką Olgą Tokarczuk- wyjście MBP,
Udział młodzieży w spotkaniu „Kolędowanie” – wyjście MBP.

Listopad 2006
„Listopady”-  twórczość W. Broniewskiego, pogadanki w klasach.

Październik 2006
Współorganizowanie Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych dla Powiatu Kłodzkiego nt.” Nauczyciel bibliotekarz w procesie przeciwdziałania przemocy” - współpraca z PCDK w Kłodzku, Starostwem Powiatowym w Kłodzku i Urzędem Miasta Kłodzka,
Przygotowanie młodzieży do Sympozjum Wittigowskiego, wyjście do do MOK-u,
Wyjście z młodzieżą  na obchody Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Wrzesień 2006
Wystawa : „Wrzesień miesiącem pamięci o Powstaniu Warszawskim”- pogadanki w klasach,
Kiermasz podręczników- pośrednictwo w sprzedaży książek,
Zbiórka podręczników dla najbardziej potrzebujących uczniów.

Czerwiec 2006
Przygotowanie grupy młodzieży do  IV Turnieju Wiedzy Przedmedycznej, udział w turnieju.

Maj 2006
Projekt „ Konstytucje polskie”- pogadanki w klasach.

Kwiecień 2006
Przygotowanie młodzieży do spotkania  z Karolem Maliszewskim, wyjście do MBP.

Marzec 2006
Przygotowanie młodzieży do spotkania z pisarzem Markiem Kamińskim, wyjście do MBP.

Luty 2006
Walentynkowy kiermasz książek i upominków.

Styczeń 2006
Tydzień Noblistów Literackich – projekt wystawek i pogadanek w klasach.

Grudzień 2005
Spotkanie przedświąteczne – „ Tradycje świąt Bożego Narodzenia w Polsce, Czechach i Australii”.
Świąteczny kiermasz książek i upominków.

Listopad 2005
Udział młodzieży (przygotowanej przez nauczycieli bibliotekarzy) w konkursie Wiedzy o Polsce i Czechach –  wyjazd do Ząbkowic.

Październik 2005
Wyjście z młodzieżą do MBP na konferencję naukową
 nt.” Noworudzka klasa średnia determinantą rozwoju”,
Współorganizowanie Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych dla Powiatu Kłodzkiego nt.” Kreowanie nowoczesnego wizerunku nauczyciela bibliotekarza” - współpraca z PCDK w Kłodzku, Starostwem Powiatowym w Kłodzku i Urzędem Miasta Kłodzka.

Wrzesień 2005
Kiermasz podręczników- pośrednictwo w sprzedaży książek,
Akcja „zbierania puszek metalowych”- zakup podręczników najbardziej potrzebującym uczniom.