panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

242 dni 6 godzin 2 minut

Google Ads

Sonda

Jakim kierunkiem z naszej oferty jeste najbardziej zainteresowany(a)?
  

Gocimy

Aktualnie jest 13 goci online

Statystyka

odwiedzajcych: 7639273

Nagwki RSS

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna
Dolnolski Program Pomocy Stypendialnej Drukuj E-mail
Dolnolski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnolskich szkó ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Dolnolski Program Pomocy Stypendialnej
Kto moe skorzysta z pomocy?
O udzia w projekcie mog ubiega si osoby, które speni warunki okrelone w Regulaminie przyznawania i przekazywania wsparcia stypendialnego. Kryteriami uprawniajcymi do ubiegania si o przyznanie stypendium bd:

  • posiadanie w chwili ubiegania si o stypendium oraz w okresie jego pobierania statusu ucznia/suchacza publicznej szkoy ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla modziey, prowadzonej przez jst, prowadzcej ksztacenie zawodowe;
  • uzyskanie na wiadectwie za ostatni rok szkolny (semestr) redniej ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych na poziomie co najmniej 4,0.
Dodatkowe preferencje otrzymaj finalici i laureaci olimpiad zawodowych szczebla co najmniej wojewódzkiego oraz finalici i laureaci konkursów zawodowych o zasigu co najmniej regionalnym. O stypendium bd mieli prawo ubiega si uczennice i uczniowie, które/rzy ukoczyy/li drug klas branowej szkoy I stopnia lub technikum oraz suchaczki/e szkoy policealnej, które/rzy ukoczyy/li I semestr (w przypadku szkoy jednorocznej) lub drugi semestr (w przypadku szkoy wielosemestralnej).
Nowoci
Popularne