panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Sonda

Jakim kierunkiem z naszej oferty jeste najbardziej zainteresowany(a)?
  

Gocimy

Aktualnie jest 111 goci online

Statystyka

odwiedzajcych: 9556399

Nagwki RSS

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna
Integracja klasy 1BT5 Drukuj E-mail
       7 wrzenia 2022 r. klasa I B Technik Hotelarstwa oraz Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej  wzia udzia wspólnie z wychowawc p. Magorzat Kawak, wychowawc wspomagajcym p. Agnieszk askarzewsk oraz pedagogiem szkolnym p. Mart Leniak w zajciach integracyjnych. Pierwsza i wana dla klasy wycieczka krajoznawcza miaa na celu integracj zespou klasowego oraz budowanie zaufania pomidzy uczniami, wychowawcami a pedagogiem. Wspólnie spdzony czas poza zajciami lekcyjnymi przy ognisku, pozwoli na lepsze poznanie si uczniów, którzy pochodz z rónych szkó podstawowych. Spotkanie obfitowao w interesujce rozmowy, podczas których kady ucze mia moliwo przedstawienia si i opowiedzenia o swoich zainteresowaniach. Wychowawcy wraz z pani pedagog mieli za zadanie zapamita wszystkie imiona uczniów klasy I B. To byo naprawd trudne zadanie przy 38 uczniach. Czas spdzony tego dnia pozwoli lepiej pozna uczniom swoich wychowawców i pani pedagog oraz umoliwi peniejsz integracj tak duej grupy.

Dzikujemy na mile spdzony czas

 

Nowoci
Popularne