panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Konkursy
Konkursy
Konkurs Matematyczny KANGUR Drukuj E-mail
21marca 2019 roku, czterech uczniów kl.2aT; Tomasz Kocher, Jakub Zapaa, Konrad Gwód, Mateusz Bukowski i piciu uczniów kl.1aT: Kamil Kara, Kamil Kuczaj, Przemysaw Dziedzina, Erwin Noga i Bartomiej Bednarczyk wzili udzia w Konkursie Matematycznym KANGUR. Uczniowie rozwizywali 30 zada testowych o zrónicowanym stopniu trudnoci. Kady z uczestników otrzyma ukadank przestrzenn w postaci kuli- breloczka. Wyniki konkursu bd znane w maju, ale ju teraz wszystkim bardzo gratulujemy.

Jubileusz 20  lecia Powiatowego Konkursu Ortograficznego Drukuj E-mail

„Miss/Mister Ortografii” w Nowej Rudzie

O tym, jak ogromn rol w yciu czowieka, spoeczestw odgrywa jzyk nie trzeba dzisiaj ju nikogo przekonywa. Wystarczy choby zwróci uwag na fakt, e „buduje”  relacje midzyludzkie, jest nonikiem wartoci czy ródem tosamoci narodowej. Majc na uwadze  tak wielkie jego  znaczenie, a jednoczenie bdc   wiadomym licznych zagroe ze strony wspóczesnego wiata, podejmuje si szereg inicjatyw umoliwiajcych trosk o ten element kultury.   Noworudzka Szkoa Techniczna równie wpisuje si w t  tradycj corocznie organizujc  Powiatowy Konkurs  Ortograficzny „Miss/Mister Ortografii”.

Jubileusz 20–lecia Powiatowego Konkursu Ortograficznego  Jubileusz 20–lecia Powiatowego Konkursu Ortograficznego  Jubileusz 20–lecia Powiatowego Konkursu Ortograficznego
Czytaj cao...
Tomasz Kocher finalist Powiatowego Konkursu Jzyka Angielskiego Drukuj E-mail
14 marca Tomasz Kocher, ucze klasy IIa technikum informatycznego,, wzi udzia w finale XV Powiatowego Konkursu Jzyka Angielskiego i zaj trzecie miejsce! Rywalizujc z uczniami z innych szkó wykaza si ogromn wiedz i wysokimi zdolnociami komunikacyjnymi. Tomek udowodni, e naprawd jest wietny z jzyka angielskiego. Gratulujemy!!!

Tomasz Kocher finalist Powiatowego Konkursu Jzyka Angielskiego
Konkurs powiatowy Katy-Golgota Wschodu Drukuj E-mail
5 marca 2019 r. w Zespole Szkó Ogólnoksztaccych im. B. Chrobrego w Kodzku odbya  si  IV edycja Powiatowego Konkursu Historycznego  ,,Katy-Golgota Wschodu”. Do konkursu zakwalifikowali si uczniowie Noworudzkiej Szkoy Technicznej w Nowej Rudzie: Wojciech Baejczyk ( kl.1bT) i Dawid Piaskowski ( kl.4aT). Dawid Piaskowski zosta nagrodzony wyrónieniem. Ide konkursu jest popularyzacja wiedzy o Katyniu, uczczenia pamici ofiar stalinowskich mordów, ksztatowanie postaw patriotycznych i wraliwoci spoecznej na tle dowiadcze Polaków w czasie II wojny wiatowej wród modziey Powiatu Kodzkiego. Konkurs jest adresowany do uczniów szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu kodzkiego. Patronat honorowy nad konkursem objli: Dolnolski Kurator Owiaty, Muzeum Katyskie, Stowarzyszenie ,,Dolnolska Rodzina Katyska”, Starostwo Powiatowe w Kodzku, Instytut Pamici Narodowej – Oddzia we Wrocawiu.

Konkurs powiatowy Katy-Golgota Wschodu  Konkurs powiatowy Katy-Golgota Wschodu  Konkurs powiatowy Katy-Golgota Wschodu
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nastpna > Ostatnia >>

Wyniki 25 - 32 z 158